Modele contracte drepturi autor

De la Drept Autor

Modele contracte puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit de agenția Mediawrite, sub rezerva termenilor și condițiilor dreptului de autor și proprietate intelectuală stabiliți de acest site.

IMPORTANT DE REȚINUT:

 1. Conținutul contractelor cade sub incidența termenilor dreptului autor stabiliți de acest site;
 2. Aceste contracte sunt GRATUITE și NU reprezintă contractele personalizate ale agenției;
 3. Agenția declină orice responsabilitate juridică cu privire la uzul acestor modele de contract

Despre un contract drepturi autor

Dacă ai eventuale întrebări, nu ezita să trimiți un email către contact@mediawrite.agency


Model contract cesiune drepturi autor în mod EXCLUSIV, NELIMITAT

Contract prin care, pe foarte scurt, are loc între autor (cedent) și cumpărător (cesionar), următorul schimb de drepturi de autor:

 1. Cesionarul (cumpărătorul) solicită o creație;
 2. Autorul (cedentul) o realizează în termenul stabilit;
 3. Cesionarul (cumpărătorul) primește marea majoritate a drepturilor de autor permise de legislație

Exemple: dacă o companie dorește să îi fie creat un logo, modul exclusiv, nelimitat și pe perioada maximă de timp cesionare drepturi este cel mai indicat. Dacă, de exemplu, o companie vrea să folosească într-o campanie un anumit element grafic, este indicat contractul limitat, pe o anumită perioadă în mod exclusiv.


Model contract cesiune drepturi autor în mod NEEXCLUSIV și LIMITAT

Contract prin care, pe foarte scurt, are loc între autor (cedent) și cumpărător (cesionar), următorul schimb de drepturi de autor:

 1. Cesionarul (cumpărătorul) solicită dreptul de a exploata / folosi o creație existentă a autorului (cedentului);
 2. Autorul (cedentul) acordă dreptul de exploatare / a folosi creația respectivă către cesionar (cumpărător) într-un mod NEEXCLUSIV și LIMITAT, ca timp și mod, autorul putând folosi creația respectivă și în alte proiecte, cazuri, etc;
 3. Cesionarul (cumpărătorul) primește dreptul de a exploata / folosi creația respectivă în condițiile stabilite de autor (cedent)

Exemple: dacă un autor are un concept grafic sau dacă un programator are un anumit software, acesta poate ceda în mod neexclusiv uzul, exploatarea, afișarea sau folosirea creației respective, în același timp cu alte companii. Iar remunerația să fie stabilită pentru uzul specific al creației respectiv, care mai este folosită și de alte părți.


Model de contract cesiune drepturi autor pentru editare și publicare, în mod EXCLUSIV, LIMITAT

Contract prin care, pe foarte scurt, are loc între autor (cedent) și cumpărător (cesionar), următorul schimb de drepturi de autor:

 1. Autorul (cedentul) și cumpărătorul (cesionarul) stabilesc parametri unei opere / creații ce face obiectul contractul
 2. Autorul (vânzătorul) cesionează dreptul patrimonial de editare / publicare al unei creații / opere publicistice către cesionar (cumpărător) pentru o perioadă limitată;
 3. Cesionarul (cumpărătorul) exploatează creația (opera) editând, publicând copii ale operei / creației;
 4. Autorul (vânzătorul) primește beneficii financiare procentuale din volumul de copii vândute / comercializate de cesionar (deținătorul dreptului).

Exemple: Un autor semnează cu o editură creația unei cărți. Este stabilit un titlu, un subiect, o schiță a cărții și câteva detalii ale cărții / operei. Este setată un sumă ce va fi plătită la semnarea contractului și un procent din prețul de vânzare cu care va fi comercializată cartea / opera.